Izrada servisnog tunela AC Rijeka-Zagreb

Izrada umjetnog tunela kroz zgradu

Most Dubrovnik - uklanjanje pomoćnih stupova dim 3x3x0.30m

Uklanjanje dijela temeljnih stopa za proširenje podrumskog prostora

Hotel Split

Uklanjanje i zamjena nadstrešnice hotela Croatia-Cavtat

Detalj rezanja starog kamenog zida diamatnom sajlom

Izrada hidrotehničkog tunela ispod Dioklecijanovog vodovoda

Radovi rezanja dijela mosta

Izrada tunela bušenjem po opsegu

Paški most

Radovi u silosu Dalmacijacementa (4 silosa)

Rušenje AB ploće

Rušenje dijela brane

Uklanajnje potpornog zida u vukovarskoj ulici 2000 m3, debljine do 100cm